Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în Germania

Pentru preluarea datelor biometrice în vederea eliberării paşaportului electronic ESTE NECESARĂ PROGRAMARE. Aceasta se obţine doar accesând: www.econsulat.ro 

Paşaport simplu cu domiciliul în Germania - condiţii minori


Condiţii pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani
Cererea pentru eliberarea unui paşaport se formulează în prezenţa minorului, după caz, de către:
- Ambii părinţi;
- Părintele împuternicit de către celălalt părinte printr-o procură specială autentificată (în România: de către notarul public; în R.F. Germania: de către misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României ori de către autorităţile germane-în cazul acestora din urmă, trebuie îndeplinită procedura de apostilare, iar actul va fi însoţit şi de o traducere legalizată în limba română) ori care are acordul scris (autentificat în aceleaşi condiţii) al celuilalt părinte;
- Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
- Părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
- Unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
- Părintele supravieţuitor;
- Reprezentantul legal al minorului;

Documente necesare (original şi copie):
- Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă este cazul), în original;
- Certificatul de naştere românesc al minorului, în original;
- Document(e) de identitate (Paşaport, Carte de Identitate), valabile, în original, după caz, ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;
- Hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (unde este cazul);
- Hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, (unde este cazul);
- Dovada din care să reiese domiciliul în Germania (Anmeldung sau Meldebescheinigung), în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română; Nu este posibilă efectuarea traducerii autorizate la consulat. 
- Certificatul de deces românesc al părintelui, în original, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor;
- Paşaportul anterior al minorului (dacă este cazul);
- Dovada achitării taxei de emitere a paşaportului (se eliberează de către Consulat; taxa pentru procesarea şi emiterea unui paşaport este de 59 Euro achitabilă în numerar/POS).

 


Condiţii pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani
Cererea pentru eliberarea unui paşaport se formulează de minor, în prezenţa şi numai cu acordul:
- Ambilor părinţi;
- Parintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
- Parintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
- Unuia dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesare pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
- Părintelui supravieţuitor;
- Reprezentantului legal al minorului.

Documente necesare:
- Declaraţia (autentificată), după caz, a părinţilor, a părintelui, a reprezentantului legal sau a părintelui supravieţuitor de acceptare a emiterii unui paşaport pentru minor (se completează la Consulat);
- Certificatul de căsătorie românesc, în original, al părinţilor (unde este cazul);
- Certificatul de naştere românesc al minorului, în original;
- Dovada din care reiese domiciliul în Germania (Anmeldung sau Meldebescheinigung), în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română; Nu este posibilă efectuarea traducerii autorizate la consulat.
- Document(e) de identitate, valabile, în original, după caz, ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;
- Paşaportul anterior al minorului (dacă este cazul);
- Dovada achitării taxei de emitere a paşaportului (se eliberează de către Consulat;  taxa pentru procesarea şi emiterea unui paşaport este de 59 €, achitabilă în numerar/POS).

 

În cazul în care minorul deţine carte de identitate, la eliberarea noului pașaport cu domiciliul în Germania, conform art. 34, alin. (6) din Legea nr. 248/2005 (actualizată) privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România trebuie predat.

 

IMPORTANT!

Începând din data de 15.03.2017cetățenii care depun cereri pentru eliberarea pașapoartelor electronice la Consulatul General al României la München pot solicita trimiterea prin poștă a acestora.

În acest sens, odată cu depunerea cererii veți prezenta la oficiul consular un plic timbrat format DIN C5,  DIN C6/5 (DL+) sau C5/6 (DL), cu valoarea de 6,10 EUR (Sendung mit Rückschein).

Veți prezenta câte un plic separat pentru fiecare document de călătorie pentru care solicitați trimiterea prin poștă.

Este obligatoriu ca adresa la care urmează a fi trimis documentul să fie scrisă lizibil, responsabilitatea privind corectitudinea acestor date fiind exclusiv a dumneavoastră.

De asemenea, veţi completa la sediul oficiului consular o cerere de trimitere prin poştă.

Vă informăm că, în caz de pierdere a documentului, C.G. München nu-și asumă responsabilitatea asupra expediției, aceasta fiind asumată în integralitate de solicitant.

Nu se acceptă depunerea ulterioară a celor necesare transmiterii prin poștă a documentului de călătorie.

Durata de timp în care documentul va ajunge la destinatar este de până la 90 zile.

În prim plan

MAE contribuie la informarea cetățenilor români din străinătate cu privire la alegerile prezidențiale 2019

18.09.2019

Din momentul intrării în vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitățile de exercitare a dreptului de vot în…

Important! Alegeri prezidențiale 2019 - Noi prevederi legale

13.09.2019

Vă informăm cu privire la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii …

Alegeri prezidențiale 2019 - CUM VOTEZ LA SECȚIA DE VOTARE?

22.08.2019

IMPORTANT! Update 13.09.2019 - prelungirea termenului de înscriere până la 15 septembrie 2019! La alegerile…