Germania

Certificatul de naştere-înscriere

OBŢINEREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC DE NAŞTERE (ÎNSCRIERE)

Condiţii
- Certificatul românesc de naştere (ca urmare a procedurii de înscriere) se eliberează la cerere (cererea se obţine la ghişeu, în momentul depunerii documentelor);
- Cererea pentru înscrierea naşterii se formulează de către părintele cetăţean român; dacă ambii părinţi sunt cetăţeni români, cererea se depune de unul dintre ei;
- Documentele se depun PERSONAL la Consulatul General al României din München. Pentru depunerea documentelor în vederea înscrierii naşterii nu aveţi nevoie de programare;

Documente necesare:
1.
Document de identitate (paşaport pentru persoana cu domiciliul în străinătate-menţiunea apare în paşaport/carte de identitate pentru persoana cu domiciliul în România) românesc, în original, valabil şi pe numele actual al părintelui, cetăţean român care solicită înscrierea + document de identitate valabil(paşaport pentru persoana cu domiciliul în străinătate-menţiunea apare în paşaport/carte de identitate pentru persoana cu domiciliul în România), în original, al celuilalt părinte;
2. Certificatul de naştere german, de tip internaţional, în original, cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961(detaliile privind obţinerea Apostilei se solicită la autoritatea care emite certificatul); + 2 fotocopii; după efectuarea procedurii de înscriere, originalul este returnat;
3. Traducerea autorizată, în original, a certificatului de naştere german (în România: de către un traducător autorizat de către Ministerul Justiţiei; în R.F. Germania la Consulatul General al României la München ori de către un traducător autorizat (trebuie îndeplinită procedura de apostilare-detaliile privind obţinerea Apostilei se solicită la traducătorul la care apelaţi); 2 exemplare;
4. Certificatele de naştere ale părinţilorîn original, + 2 fotocopii; în cazul certificatelor de naştere eliberate de către autorităţile străine, acestea trebuie prezentate împreună cu traducerea în limba română; 
5. Certificatul românesc de căsătorie al părinţilor (unde este cazul), în original, + 2 fotocopii;
6.  Cerere tip (se obţine la Consulat);
7. Declaraţie pe propria răspundere, sub 6 luni,  privind inexistenţa unei alte cereri de înscriere a actului ori Declaraţie peste 6 luni privind depăşirea termenului menţionat; (formulare tip, se obţin la Consulat);
8. Lista cu datele personale (se obţine la Consulat);
9. Dovada achitării taxei de emitere a certificatului (se eliberează de către Consulat); conform Legii nr. 198/2008, în funcţie de situaţie, taxele pentru emiterea certificatului de naştere (ca urmare a înscrierii) sunt:
a. 95 dacă solicitarea înscrierii se face în termen de până la 6 luni de la naştere (traducerea se efectuează la un traducător autorizat);
b. 125 € dacă solicitarea înscrierii se face în termen de până la 6 luni de la naştere (traducerea se efectuează la Consulat);
c. 140  dacă solicitarea înscrierii se face în termen de peste 6 luni de la naştere (traducerea se efectuează la un traducător autorizat);
d. 170 dacă solicitarea înscrierii se face în termen de peste 6 luni de la naştere (traducerea se efectuează la Consulat);
------------
- Dacă eliberarea certificatului se solicită în maximum 48 ore se va percepe, suplimentar, o taxă de urgenţă de 15 € pentru fiecare serviciu consular (înscriere şi efectuare traducere);
- Taxa se achită în numerar, la momentul depunerii cererii.

IMPORTANT!
Din motive obiective, înscrierile de fapte de stare civilă (naşteri, căsătorii, decese), petrecute în Germania şi care trebuie recunoscute/înregistrate în România
nu se efectuează prin procedura de urgenţă.


NOTE:

Consulatul General al României la München acoperă, în circumscripţia sa teritorială, Landurile Bayern şi Baden-Württemberg.
 

În actele româneşti de identitate (paşaport/carte identitate) şi cele de stare civilă (certificat de naştere/certificat de căsătorie) ale părinţilor trebuie să fie vizibilă păstrarea ori continuitatea identităţii persoanei !

Orice document lipsă ori prezentat într-o formă necorespunzătoare atrage RESPINGEREA cererii şi implică revenirea la Consulat după remedierea situaţiei actelor.
 

Persoanelor născute după data de 01.01.2004, li se atribuie, la momentul înscrierii, Codul Numeric Personal (obligatoriu pentru obţinerea ulterioară a unui document de identitate (paşaport/carte de identitate) românesc. Dacă naşterea a avut loc până la 31.12.2003, Codul Numeric Personal se solicită separat.

Ridicarea certificatului şi semnarea în Registrele de stare civilă româneşti se face numai de către persoana care a depus cererea.


(informaţii actualizate la 17.04.2012)

Sărbătoarea Mărţişorului la München - ediţia din 2015

23.02.2015

Românii din Munchen au participat, la sfârşit de săptămână, la Sărbătoarea Mărţişorului. Evenimentul, aflat la prima…

"Oameni şi fiare" - expoziţie Gabriela Bodin la Nürnberg

20.02.2015

Pe 6 martie 2015, de la ora 18.30, Tiny Griffon Gallery din Nürnberg găzduieşte vernisajul expoziţiei personale "Menschen und …

"Constantin Brâncuşi – Opera"

20.02.2015

Societatea Culturală Româno-Germană "Apoziția" organizează o întâlnire a membrilor şi prietenilor "Apoziției" cu…

Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Episcopul luteran de Bavaria, distins cu ordinul "Crucea Sfinților Martiri Brâncoveni"

11.02.2015

Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Germaniei, Europei Centrale și de Nord a hotărât la 11 iulie 2012 instituirea Ordinului…