Acte notariale

Declaraţia cu privire la călătoria copilului în R. F. Germania

NOTĂ: Aceste informaţii sunt redactate pe baza Legii nr. 248/2005 cu privire la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate actualizată.

I. O noutate în acest sens o reprezintă faptul că declarația celuilalt părinte nu este necesară atunci când minorul, cetățean român cu domiciliul sau reședința în țara de destinație se deplasează însoțit, în această țară, potrivit Legii nr. 169 din 30.09.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Dovada domiciliului sau a reședinței în străintate se face cu documente oficiale care atestă acest fapt, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

II. Declarația este însă necesară dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, care să cuprindă acordul părintelui / părinților / reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.

Pentru autentificarea la consulat a declarației de acord cu privire la ieșirea minorului din România, sunt necesare următoarele documente:

- documentul de identitate al părintelui;

- copia certificatului de naștere al minorului;

- copia documentului de identitate al minorului, cu care urmează să se legitimeze la ieșirea din România;

- autentificarea este gratuită;

- pentru acest serviciu este necesară programare prealabilă, ce poate fi obținută prin portalul www.econsulat.ro.

 

Mai multe informații privind aceste modificări legislative, puteți obține accesâns site-ul Poliției de Frontieră, https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-modificari-legislative-privind-calatoria-in-strainatate-a-cetatenilor-romani-minori-7797.html

 

 

În prim plan

MAE contribuie la informarea cetățenilor români din străinătate cu privire la alegerile prezidențiale 2019

18.09.2019

Din momentul intrării în vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitățile de exercitare a dreptului de vot în…

Important! Alegeri prezidențiale 2019 - Noi prevederi legale

13.09.2019

Vă informăm cu privire la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii …

Alegeri prezidențiale 2019 - CUM VOTEZ LA SECȚIA DE VOTARE?

22.08.2019

IMPORTANT! Update 13.09.2019 - prelungirea termenului de înscriere până la 15 septembrie 2019! La alegerile…