Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în Germania

Pentru preluarea datelor biometrice în vederea eliberării paşaportului electronic ESTE NECESARĂ PROGRAMARE. Aceasta se obţine doar accesând: www.econsulat.ro  

 

PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC CU DOMICILIUL ÎN GERMANIA (C.R.D.S.)

Condiţii pentru adulţi

- Paşaportul se eliberează la cerere (cererea se emite automat, la ghişeu, în momentul depunerii documentelor);
- Documentele se depun PERSONAL la Consulatul General al României din München.

Documente necesare (original şi copie):
1.  Paşaportul anterior (dacă este cazul);
2.  Cartea de identitate (dacă este cazul);
3.  Certificatul de naştere românesc, în original;
Notă: În cazul persoanelor născute în străinătate, este necesară, în prealabil, transcrierea certificatului de naştere în Registrele de Stare Civilă din România;
4.  Certificatul de căsătorie românesc (pentru persoanele căsătorite, divorţate, văduve);
Note:
În cazul căsătoriei încheiate în Germania, este necesară, în prealabil, transcrierea certificatului de căsătorie în Registrele de Stare Civilă din România (se poate face şi prin Consulat);
În cazul divorţului pronunţat în România, este nevoie de hotărârea de divorţ cu menţiunea "Definitivă şi irevocabilă", în original, precum și certificatul de naștere și căsătorie cu respectiva mențiune;
În cazul divorţului pronunţat în Germania este nevoie, în prealabil, de:
 - înregistrarea acestuia în Registrele de Stare Civilă din România, respectiv, înscrierea menţiunilor de divorţ pe marginea Actului de Naştere ori a Actului de Căsătorie; ori
 
- recunoaşterea hotărârii de divorţ în instanţele din România (conform Legii Nr. 105/1992).
În cazul persoanelor văduve, dacă persoana decedată a fost cetăţean român, atunci este nevoie de certificatul de deces românesc, în original; pentru persoana decedată, cetăţean german, este nevoie de înscrierea modificării în actele de stare civilă româneşti (mențiuni pe marginea actelor de stare civilă);
5.  Unul din documentele eliberate de autorităţile germane (Reisepass, Personalausweis, Meldebescheinigung, Anmeldung etc), în original.  Traducerea autorizată în limba română, din care să rezulte adresa de domiciliu în Germania (Bayern sau Baden-Württemberg), este necesară numai pentru următoarele documente: Meldebescheinigung, Anmeldung, iar la consulat nu este posibilă efectuarea traducerii autorizate.  În cazul în care aveţi un document de identitate german (Personalausweis sau Reisepass) sau un drept de şedere (Aufenthaltstitel sau Aufenthaltserlaubnis - doar cartea verde) atunci nu mai este nevoie de traducere. 

Taxa:  taxa pentru procesarea şi emiterea unui paşaport este de 59 €, achitabilă în numerar/POS.

 

În cazul în care mai sunteți în posesia cărții de identitate, la eliberarea noului pașaport cu domiciliul în Germania, conform art. 34, alin. (6) din Legea nr. 248/2005 (actualizată) privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România trebuie predat.

 

IMPORTANT!

Începând din data de 15.03.2017cetățenii care depun cereri pentru eliberarea pașapoartelor electronice la Consulatul General al României la München pot solicita trimiterea prin poștă a acestora.

În acest sens, odată cu depunerea cererii veți prezenta la oficiul consular un plic timbrat format DIN C5,  DIN C6/5 (DL+) sau C5/6 (DL), cu valoarea de 6,10 EUR (Sendung mit Rückschein).

Veți prezenta câte un plic separat pentru fiecare document de călătorie pentru care solicitați trimiterea prin poștă.

Este obligatoriu ca adresa la care urmează a fi trimis documentul să fie scrisă lizibil, responsabilitatea privind corectitudinea acestor date fiind exclusiv a dumneavoastră.

De asemenea, veţi completa la sediul oficiului consular o cerere de trimitere prin poştă.

Vă informăm că, în caz de pierdere a documentului, C.G. München nu-și asumă responsabilitatea asupra expediției, aceasta fiind asumată în integralitate de solicitant.

Nu se acceptă depunerea ulterioară a celor necesare transmiterii prin poștă a documentului de călătorie.

Durata de timp în care documentul va ajunge la destinatar este de până la 90 zile.

În prim plan

MAE contribuie la informarea cetățenilor români din străinătate cu privire la alegerile prezidențiale 2019

18.09.2019

Din momentul intrării în vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitățile de exercitare a dreptului de vot în…

Important! Alegeri prezidențiale 2019 - Noi prevederi legale

13.09.2019

Vă informăm cu privire la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii …

Alegeri prezidențiale 2019 - CUM VOTEZ LA SECȚIA DE VOTARE?

22.08.2019

IMPORTANT! Update 13.09.2019 - prelungirea termenului de înscriere până la 15 septembrie 2019! La alegerile…