Acte de stare civilă

Înscrierea certificatului german de naştere

Pentru a produce efecte în România, actele de stare civilă încheiate în străinătate trebuie înscrise în registrele româneşti de stare civilă.

La Consulatul General al României la München se înscriu doar naşterile înregistrate pe teritoriul Germaniei, în landurile Bayern şi Baden-Württemberg

Acte necesare (toate documentele de mai jos se vor prezenta în original şi câte o copie):

  • extras de naştere multilingv (“Formule A”), fără apostilă şi fără traducere;
  • actele de identitate (carte de identitate sau pașaport) ale părinților, aflate în termen de valabilitate. Cetățeanul român, legitimat cu pașaportul, prezintă copia cărții de identitate sau, dacă are aplicată mențiunea domiciliului în Germania, se prezintă actul ce atestă domiciliul, de ex. "Anmeldung" sau "Meldebescheinigung".
  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă aceştia sunt căsătoriţi);
  • certificatele de naştere româneşti ale părinţilor (dacă ambii sunt cetăţeni români) sau
  • certificatul de naştere românesc al părintelui cetăţean român şi
  • extrasul de naştere multilingv (“Formule A”) al părintelui cetăţean străin.

 

Important:

Dosarul poate fi depus de un singur părinte, cetățean român, în baza unei programări prealabile, care se va prezenta și la ridicarea certificatului de naștere. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de naștere, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.

NU este necesară prezența minorului la depunerea documentelor și nici la ridicarea certificatului;

Daca părinții sunt căsătoriți în străinătate, este obligatorie transcrierea / înscrierea căsătoriei în registrele de stare civila românesti înainte sau concomitent cu solicitarea înscrierii certificatului de naștere pentru minor.

 

Reglementare

Începând cu 5 iunie 2013 nu mai sunt necesare aplicarea Apostilei prevăzută de Convenţia de la Haga din anul 1964, nici traducerea în limba română pentru înscrierea în registrele române de stare civilă a certificatelor germane internaţionale (multilingve) de naştere, căsătorie sau deces. Celelalte cerinţe pentru înscrierea în registrele române de stare civilă, menţionate în informaţiile consulare, rămân nemodificate.

În prim plan

MAE contribuie la informarea cetățenilor români din străinătate cu privire la alegerile prezidențiale 2019

18.09.2019

Din momentul intrării în vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitățile de exercitare a dreptului de vot în…

Important! Alegeri prezidențiale 2019 - Noi prevederi legale

13.09.2019

Vă informăm cu privire la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii …

Alegeri prezidențiale 2019 - CUM VOTEZ LA SECȚIA DE VOTARE?

22.08.2019

IMPORTANT! Update 13.09.2019 - prelungirea termenului de înscriere până la 15 septembrie 2019! La alegerile…