Acte de stare civilă

Înscrierea certificatului german de căsătorie

 

Pentru a produce efecte în România, actele de stare civilă încheiate în Germania trebuie înscrise în registrele românești de stare civilă.  

La Consulatul General al României la München se înscriu doar căsătoriile oficiate pe teritoriul Germaniei, în landurile Bayern şi Baden-Württemberg. în baza unei programări prealabile.

Acte necesare (toate documentele de mai jos se vor prezenta în original şi câte o copie):

  • extrasul de căsătorie multilingv (Auszug aus dem Heiratseintrag – Formule B), fără apostilă şi fără traducere sau certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde), apostilat şi tradus în limba română; la rândul ei, traducerea trebuie să fie apostilată. Pentru a economisi timp şi resurse, vă recomandăm să solicitaţi autorităţilor germane eliberarea extrasului de căsătorie multilingv (Formule B).
  • cărţile de identitate ale ambilor soţi, aflate în termen de valabilitate. Pentru cetăţenii români care au domiciliul în Germania şi se identifică cu paşaport (în care este înscrisă menţiunea stabilirii domiciliului în străinătate) este obligatorie prezentarea unui document - în original - eliberat de autorităţile germane din care reiese domiciliul (de exemplu: Personalausweis, Meldebescheinigung, Anmeldung etc.);
  • certificatele de naştere româneşti ale soţilor (dacă ambii sunt cetăţeni români) sau
  • certificatul de naştere românesc al soţului cetăţean român şi extrasul de naştere multilingv (Auszug aus dem Geburtseintrag – Formule A) al soţului cetăţean german. În cazul în care soţul cetăţean străin nu este german, se va prezenta extrasul de naştere multilingv sau certificatul de naştere internaţional, împreună cu traducerea acestuia în limba română.

 

Important:

  • pentru căsătoriile încheiate după data de 30.09.2011 este  necesară prezența ambilor soți la depunerea dosarului; în celelalte cazuri, actele pot fi depuse de un singur soţ (dacă amândoi sunt cetăţeni români) sau soţul cetăţean român (dacă unul dintre soţi este cetăţean străin);
  • persoanele care au mai fost căsătorite trebuie să prezinte hotărârile judecătoreşti de desfacere a căsătoriilor anterioare, cu menţiunea rămânerii definitive şi irevocabile a acestora, certificat de deces, sau certificatul de naştere cu menţiunile aferente;

 

Reglementare

Începând cu data de 5 iunie 2013 nu mai sunt necesare aplicarea Apostilei prevăzută de Convenţia de la Haga din anul 1964 şi nici traducerea în limba română pentru înscrierea în registrele române de stare civilă a certificatelor germane internaţionale (multilingve) de naştere, căsătorie sau deces. Celelalte cerinţe pentru înscrierea în registrele române de stare civilă, menţionate în informaţiile consulare, rămân nemodificate.

În prim plan

MAE contribuie la informarea cetățenilor români din străinătate cu privire la alegerile prezidențiale 2019

18.09.2019

Din momentul intrării în vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitățile de exercitare a dreptului de vot în…

Important! Alegeri prezidențiale 2019 - Noi prevederi legale

13.09.2019

Vă informăm cu privire la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii …

Alegeri prezidențiale 2019 - CUM VOTEZ LA SECȚIA DE VOTARE?

22.08.2019

IMPORTANT! Update 13.09.2019 - prelungirea termenului de înscriere până la 15 septembrie 2019! La alegerile…