Documente de identitate şi călătorie

Cartea de Identitate

De la data de 01 februarie 2017 accesul pentru serviciile consulare se face doar pe bază de programare, ce poate fi obținută accesând www.econsulat.ro

I. Informaţii generale
II. Reînnoirea cărţii de identitate
III. Prima carte de identitate

I. Cartea de identitate
Cartea de identitate românească reprezintă documentul care atestă identitatea, cetăţenia română şi domiciliul stabil în România şi se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

De la 01.01.2007, cartea de identitate poate fi folosită şi ca document de călătorie, în special în interiorul Uniunii Europene.
(Condiţii călătorie: http://www.mae.ro/travel-conditions)
 
Persoanele cu domiciliul stabilit în străinătate (menţiunea apare în paşaportul românesc) pot solicita în ţară, autorităţilor de evidenţa populaţiei pe raza cărora şi-au stabilit temporar rezidenţa, o carte de identitate provizorie, pe durata şederii în România.

II. Reînnoirea cărţii de identitate
Persoanele care se află în străinătate şi cărora le expiră cărţile de identitate, pot să le reînnoiască personal la întoarcerea în ţară ori prin procură specială-împuternicind o persoană din România în acest scop.

Conform art. 14, alin. (6) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români - "În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinãtate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă".

Pentru autentificarea unei procuri speciale aveţi nevoie de:
un act de identitate valabil (paşaport sau carte identitate);

- datele de identitate complete ale persoanei împuternicite;

4 fotografii color-pe un fundal alb, frontale, mărimea 3/4cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;III. Prima carte de identitate

Prima carte de identitate se eliberează in Romania numai în prezenţa titularului.

Cartea de identitate se eliberează cetăţeanului român cu domiciliul în România numai de către serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor din raza de domiciliu a solicitantului.

Informaţii actualizate privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute de pe site-ul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de date din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor : http://depabd.mai.gov.ro

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea varstei de 18 ani 

În prim plan

MAE contribuie la informarea cetățenilor români din străinătate cu privire la alegerile prezidențiale 2019

18.09.2019

Din momentul intrării în vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitățile de exercitare a dreptului de vot în…

Important! Alegeri prezidențiale 2019 - Noi prevederi legale

13.09.2019

Vă informăm cu privire la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii …

Alegeri prezidențiale 2019 - CUM VOTEZ LA SECȚIA DE VOTARE?

22.08.2019

IMPORTANT! Update 13.09.2019 - prelungirea termenului de înscriere până la 15 septembrie 2019! La alegerile…