Documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

Cetăţenii români aflaţi în străinătate, care, din diferite motive, nu se mai află în posesia unui document de călătorie valabil, pot solicita eliberarea unui Titlu de călătorie, pentru întoarcerea în România.

 

Titlul de Călătorie are o valabilitate de maximum 30 de zile. Solicitările se preiau fără programare şi se eliberează, de regulă, în aceeaşi zi.

Pentru adulţi:

 Pentru obţinerea titlului de călătorie, adulţii vor prezenta, după caz, unul din următoarele documente românești (original şi copie):

 • Două fotografii recente ale solicitantului, format biometric (dimensiuni 3,5 x 4,5 cm - pe hârtie fotografică, nu salvate pe telefonul mobil);
 • Carte de identitate / Buletin de identitate / Carte de identitate provizorie; Paşaport românesc; Permis de conducere românesc; Livret militar;
 • Declarația de pierdere ori de furt a Cărții de Identitate / Buletinului de Identitate / Cărții Provizorii de Identitate / Pașaportului, însoţită de o traducere în limba română autentificată (în R.F. Germania: de către unul dintre oficiile consulare ale României ori de către autorităţile germane - în cazul acestora din urmă, trebuie îndeplinită procedura de apostilare, iar actul va fi însoţit şi de o traducere legalizată în limba română) faţă de statul român;

Titlul de călătorie se eliberează în regim de gratuitate.

Titlul de călătorie foloseşte, exclusiv, pentru revenirea titularului în România și își pierde valabilitatea la intrarea în țară. În România, titularul va trebui să depună toate diligenţele în vederea obţinerii unui/unor document(e) de călătorie (paşaport ori carte de identitate) valabil(e).

Fotografiile trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din faţă, pe un fond alb, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie sa aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să fie neutră.

 

Pentru minori:
Cererea pentru eliberarea unui titlu de călătorie se formulează, după caz, de către:

 • Ambii părinţi;
 • Părintele împuternicit de către celălalt părinte printr-o procură specială autentificată (în România: de către notarul public; în R.F. Germania: de către misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României ori de către autorităţile germane - în cazul acestora din urmă, trebuie îndeplinită procedura de apostilare, iar actul va fi însoţit şi de o traducere legalizată în limba română) ori care are acordul scris (autentificat în aceleaşi condiţii) al celuilalt părinte;
 • Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • Părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • Părintele supravieţuitor;
 • Reprezentantul legal al minorului;


Vor fi prezentate următoarele documente:

 • Două fotografii recente ale solicitantului, format biometric (dimensiuni 3,5 x 4,5 cm - pe hârtie fotografică, nu salvate pe telefonul mobil);
 • Certificat de naştere românesc al minorului, în original sau Certificat de naştere german internaţional (Formule A), în original;
 • Certificat de căsătorie al părinţilor (dacă la data naşterii copilului unul dintre părinţi avea alt nume faţă de cel actual), în original;
 • Document(e) de identitate (Paşaport, Carte de Identitate), valabile, în original, după caz, ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (unde este cazul);
  Hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, (unde este cazul);
  Cetificat de deces (unde este cazul), în original.

Fotografiile trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din faţă, pe un fond alb, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie sa aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să fie neutră.

Titlul de călătorie se eliberează în regim de gratuitate.

În prim plan

MAE contribuie la informarea cetățenilor români din străinătate cu privire la alegerile prezidențiale 2019

18.09.2019

Din momentul intrării în vigoare a Legii 148/2019 prin care s-au stabilit modalitățile de exercitare a dreptului de vot în…

Important! Alegeri prezidențiale 2019 - Noi prevederi legale

13.09.2019

Vă informăm cu privire la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii …

Alegeri prezidențiale 2019 - CUM VOTEZ LA SECȚIA DE VOTARE?

22.08.2019

IMPORTANT! Update 13.09.2019 - prelungirea termenului de înscriere până la 15 septembrie 2019! La alegerile…